Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2011

loved-dreamer
4363 5f11
Reposted fromdiammond diammond viamadda madda
loved-dreamer
Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, nie miałam pojęcia, że będziesz tak dla mnie ważny.
Reposted frommefir mefir viamadda madda
loved-dreamer
0449 6ef1
Reposted fromdusz dusz viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
Noc - najlepsza pora na wszystkie przemyślenia. Na zastanawianie się nad sensem życia i dalszymi planami na życie. A, co najgorsze na wspomnienia.
Reposted frommefir mefir viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
loved-dreamer
9022 efab 500
loved-dreamer
4183 7c79
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
7932 0432 500
loved-dreamer
nie jestem ideałem, nie mam świetnej figury, pięknej twarzy ani dobrego charakteru. ale chyba na szczęście i miłość zasługuję?
Reposted frommefir mefir viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
8138 5f82 500
Oczywiście!
loved-dreamer
Reposted fromkn0r3k kn0r3k viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
3326 2496 500
Reposted frommnu mnu viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
9973 4354
Reposted fromsickmelody sickmelody viaBornInMay BornInMay

August 08 2011

loved-dreamer
loved-dreamer
0385 1c7c
loved-dreamer
6231 f9a5
loved-dreamer
Nikt nie przypuszczał, że to się tak potoczy...
— GrubSon
Reposted fromBornInMay BornInMay

August 07 2011

loved-dreamer
miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa.
Reposted from404nolove 404nolove viamadda madda
loved-dreamer
i chciałabym być tą najważniejszą, rozumiesz ? tym jebanym numerem jeden. oczkiem w głowie. diamentem, za którego byłbyś w stanie oddać wszystko.
Reposted fromjajebie jajebie viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl