Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2011

loved-dreamer
4421 176d
Reposted fromjajebie jajebie viamadda madda
loved-dreamer
NIENAWIDZE TEJ TWOJEJ OBOJĘTNOŚCI !
Reposted frommadda madda
loved-dreamer

i chuj, że boli, trzeba zapierdalać dalej a nie płakać kurwa.
Reposted fromjajebie jajebie viamadda madda
loved-dreamer
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromolewka olewka viaironicznemarzenia ironicznemarzenia
loved-dreamer

Są ludzie, przy których łatwiej sie oddycha

loved-dreamer

mimo wszystko dziękuję , że mogłam to przeżyć .

Reposted bymartaokrasakiksmorningcoffeelovernot-aliceraconteurpsychodelicjaselindygo100sunslajimmuffimmuffpeaceconsequencekontrargumentynaturallnieIhatethisshowalreadykapsbrystoljaroflifeforeveryoungclaudettekissedbyfireucieknijmithe15thofmarchfollowedmisanthropyforeveryounghotlovedramasomciowopapilotkakasiazuaowieczkowaarrivesweciaqczarna89ovvlsomesongerieCuukierekhowfaryouwouldgomalwiszisza
loved-dreamer
4456 90f1
Reposted fromjajebie jajebie viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
To uczucie, gdy dzielisz się ze swoją przyjaciółką swoim szczęściem i wiesz, że ją też to cieszy.
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
7008 812e
Reposted fromnotpredictable notpredictable viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
1362 a98e
Reposted fromRedPenny RedPenny viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
1052 9da6
Reposted fromRedPenny RedPenny viaBornInMay BornInMay

August 05 2011

loved-dreamer
4315 01d5
Reposted fromspaghetti spaghetti viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
loved-dreamer
8696 475b
Reposted fromquaila quaila viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
4314 37d9
Reposted fromolvide olvide viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer

Są miejsca, rzeczy, ludzie, daty, które znaczą coś więcej.

Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx viaBornInMay BornInMay

August 03 2011

loved-dreamer
6699 2306
Reposted fromRedPenny RedPenny
9114 7f53
Reposted fromtayfun tayfun viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
7603 c23a
Reposted fromcarbofobia carbofobia viaBornInMay BornInMay
loved-dreamer
2169 cebf
Reposted fromamelia amelia viaBornInMay BornInMay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl